Co zawiera projekt instalacji elektrycznej?

Integralną częścią projektu budowlanego domu jest projekt instalacji elektrycznej wykonany przez elektryka posiadającego uprawnienia projektowe. Natomiast wykonanie instalacji należy zlecić elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi.

Co powinien zawierać projekt instalacji elektrycznej?

Prawidłowe wykonanie projektu instalacji elektrycznej, a później jego realizacja, jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowników domu. Z tego względu poza przebiegiem przebiegu przewodów elektrycznych musi uwzględniać zabezpieczenia sieci instalacyjnej przed przeciążeniami, np. bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowoprądowe.

Projekt powinien uwzględniać przebieg obwodów trójfazowych zasilających urządzenia o dużej mocy oraz obwody jednofazowe do zasilania pozostałych urządzeń. Musi także określać przekrój miedzianych drutów elektrycznych.

W projekcie powinno znaleźć się także rozmieszczenie gniazdek oraz włączników. Ich ilość uzależniona jest od ilości używanego sprzętu, ale przyjmuje się, że w każdym pomieszczeniu powinno być ich kilka, najwięcej w kuchni.

Po co uwzględniać puszki elektryczne w projekcie?

Puszki elektroinstalacyjne są ważnym elementem osprzętu elektrycznego. Muszą znajdować się pod każdym gniazdkiem i włącznikiem. Nie tylko kryją końcówki kabli, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo. Puszki rozdzielcze ułatwiają rozgałęzianie poszczególnych obwodów elektrycznych w całym domu. Puszki elektryczne chronią przewody przed działaniem czynników zewnętrznych, zwłaszcza kurzu i wilgoci, dlatego muszą cechować się odpowiednią szczelnością określaną współczynnikiem IP. Im jest on wyższy, tym puszka jest bardziej szczelna.

Planując instalację elektryczną warto zaplanować większą ilość puszek, bo przecież w trakcie użytkowania domu będzie przybywało sprzętu elektrycznego. Puszki podtynkowe są niewidoczne i nie wpływają na estetykę ścian, w każdej chwili można je otworzyć. Montowanie nowych puszek po kilku latach wiąże się z koniecznością wykuwania dodatkowych otworów i ponownego szpachlowania i malowania ściany.